A Rotary mozgalom

1905 február 23.-án Chicagoban (USA) Paul Percy Harris ügyvéd és három társa (Sylvester Schiele szénkereskedő, Hiram Shorey konfekcióárus és Gustavson Loehr bányamérnök) alapította meg az első Rotary Klubot, (A Chicago-i Unity Building 711-es szobájában).

A cikk szerzője: Forrai Tamás

Tovább...

RC Szeged története 1945 előtt

1928 elején „összehajolt két magyar”, Hegedűs R., a budapesti rotary klub elnöke és Tonelli S., a szegedi Ipar és Kereskedelmi Kamara elnöke, hogy megalapozzák a harmadik magyarországi rotary klubot, Szegeden. Az új klub hamar megalakult, amit T. Thomsennek, a klub alapítási megbízottnak, a Rotary Interntional (RI) központjának címzett 1928 jun. 10.-én kelt levele igazol. A levélben beszámolt az előző nap tartott ülésről, amelyen az alakuló klub tagjai ill. néhány rotarista Budapestről és Debrecenből is megjelent. Az alakuló klub tagjai elfogadták a rotary alkotmányt, írja levelében és egyben kéri az RI-t, hogy vegye fel tagjai közé az új klubot.

A cikk szerzője: Dr. Havass Zoltán

Tovább...

RC Szeged története 1991 után

Az 1991/92 (Balogh S.) szeptemberében tartott charter ünnepségünk követően, a beindult rotary tevékenységünk legnagyobb feladata volt a klub stabilizálása, az induláshoz szükséges adminisztráció feladatok elvégzése, amelyeket Balogh Sándor alapító elnökünk vezetésével, úgy gondolom, nagyon jól sikerült megoldanunk. Ebben a kezdeti időben, megkezdett projektről még nem beszélhetünk, hiszen a klub élet elindításán volt a hangsúly.

A cikk szerzője: Dr. Havass Zoltán

Tovább...

A Rotary és a fiatalok

Az ifjúsággal kapcsolatos munkánk kapcsán mindig a következő idézet jut eszembe:
„A gyermekeket elsősorban nem az neveli, amit mondanak nekik, hanem az, amit látnak, amiben élnek.” (Csőgl János)

A mi munkánk célja az elmúlt évek során az volt, hogy lehetőséget adjunk fiataljainknak, hogy minél többet lássanak, minél több benyomást és élményt szerezzenek és legyen lehetőségük a bennük rejlő talentumaik kamatoztatására. Ezért ifjúsági csereprogramok keretében sok fiatalt juttatunk el külföldre és fogadtuk a külföldi diákokat városunkban és otthonainkban. Hozzásegítettük őket ösztöndíjak elnyeréséhez és szemináriumokon, konferenciákon való részvételt biztosítottunk nekik, vagy akár nyaralni küldtük őket.

Tovább...

Rotary Alapítvány

A Rotary Club Szeged Egyesület néhány tagja 2005 március 17.-én kelt alapító okirattal hozta létre a Szegediek Rotary Clubja Alapítványt, melyet a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.079/2005/3. ügyszám alatt, 1264 sorszámmal közhasznú szervezetként vett nyílvántartásba.

Az Alapítványt az 5 tagú kuratórium (kuratórium elnöke, annak titkára, és 3 tagja) irányítja. Az Alapítvány részben állandó, részben eseti programok megvalósítását segíti.

Tovább...