Az 1991/92 (Balogh Sándor) szeptemberében tartott charter ünnepségünk követően, a beindult rotary tevékenységünk legnagyobb feladata volt a klub stabilizálása, az induláshoz szükséges adminisztráció feladatok elvégzése, amelyeket Balogh Sándor alapító elnökünk vezetésével, úgy gondolom, nagyon jól sikerült megoldanunk. Ebben a kezdeti időben, megkezdett projektről még nem beszélhetünk, hiszen a klub élet elindításán volt a hangsúly. Decemberben megrendeztük az első közös karácsonyi vacsoránkat (Havass Zoltán, Sándor Pál), feleségeinkkel, gyermekeinkkel, amely azóta hagyománnyá válva, minden évben megrendezésre kerül. A vacsorán gyűjtött pénzt, minden alkalommal az arra rászorulóknak (szegény családok, egyedűl álló idős emberek, hontalanok stb.) adományozzuk, a szegedi ferences rend közvetítésével. 1992 januárjában szerveztük meg az első rotary bálunkat és ezt követően, minden évben megrendeztük bálinkat, farsang legelején. A jótékonysági báljaink bevételei alapozzák meg évente, a klub projektjeinek anyagi fedezetét.

1992/93 (Juhász J. Pál) Ebben a rotary évben indult meg az első nagy volumenű jótékonysági projektünk, a 13 esztendőn keresztül húzódó, az évente 45-50 általános iskolás gyermeket érintő iskolai étkeztetési program. (Juhász J. Pál)

1993/94 (Tekulics Péter) Megindult a csongrádi dél-szláv menekült tábor rendszeres segélyezése, gyermekjátékokkal, élelemmel, ruházattal, fogorvosi felszereléssel, amihez külföldi rotary klubok támogatását is igénybe vettük. Erre az évre esett a szegedi Rotaract Klub megszervezése ill. charter ünnepsége. A Rotaract szervezésében Zádori Eszternek és Zsuzsának volt elévülhetetlen szerepe. Az ünnepséget nem csak a társ rotaract klubok képviselői, hanem az osztrák governor is megtisztelte jelenlétével.
Ezen időszakban került bevezetésre, az azóta is funkcionáló „sad és happy dollár” intézmény (Tekulics Péter), ami azt jelentette, hogy ha valaki jó hírt, vagy rossz hírt közöl a klubbal, az örömében vagy bánatában 1 dollárnak megfelelő Ft. összeget helyez a klub kasszájába. Első külföldi rotary kirándulásunk is erre az évre datálódik, az RC St.Pölten meghívására, nagy létszámú csapat utazott Ausztriába.

1994/95 (Bihari Vilmos) Korábbi két fő projektet kibővítettük, a kanizsai orvosi rendelő gyógyszeres, elsősorban a drága antibiotikumok támogatásával. Az ülésekről akkoriban nem készült jegyzőkönyv csak jelenléti ív. .A klub életében beindultak a közös kirándulások, az első ilyen jellegű program volt sárospataki utazásunk. Elkezdődtek a kihelyezett klubüléseink, mint pl. a makói hagymafesztivál, a szegedi repülőtér, Zádori „tanya”, Népművészeti alkotóház. A Csongrád Megyei Rendőrkapitányságon, Salgó László főkapitány volt a vendéglátónk. Jelentős társadalmi esemény volt Stéhlik János festőművész barátunk kiállítása. Trogmayer Ottó múzeum igazgató meghívására meglátogattuk az Ópusztaszeri Nemzeti Parkot még mielőtt megnyitották volna a nagyközönség számára, és lehetőségünk nyílott az akkora már elkészült Feszty körkép metekintésére.
A nemzetközi klubkapcsolataink is fejlődtek: A Cambridge-i rotary klub tagjai közül 11 házaspárt fogadtuk jún. 8.-án a rotary ülésünkön a Pick klubban. Ez volt az első magyarországi látogatásuk. A szervezés Forrai Tamás munkáját dícséri. Az év folyamán, Konen Péter barátunk, három dél-szláv klub charter ünnepségén is képviselte klubunkat: RC Belgrád 1994 február, RC Dubrovnik és az RC Split 1995 május.
Az ifjusági csereprogram ebben az évben aktiválódott, 8 rövid utas gyermek ment külföldre. 3 amerikai gyermek jött egy éves útra klubunkhoz és mi négy gyermeket küldtünk amerikába.

1995/96 (Forrai Tamás) A klub életében először fordult elő, hogy egy tagjelöltet nem vettünk fel, mert egyik tagunk részéről ellenvélemény érkezett a jelölt személyét illetően. Bár klubunk aktivitásának írásbeli követésére voltak korábbi kísérleteink (Nagy László színházigaz¬gató, volt klubtársunk személyében), az első, hétről-hétre rendszeresen megjelenő kiadványunk a „Csütörtök” c. újság, csak 1995 októberétől jelent meg.
Ebben az évben jelenik meg Pethes György főszerkesztésében az országos rotary kiadvány, „Magyar Rotary” újság címmel, aminek szerkesztő bizottság tagja lett Havass Zoltán.

1996/97 (Vojnár László). Felejthetetlen kirándulást szerveztünk Rómába október 18-22 között Benyik György barátunk vezetésével, összesen 43 tag és hozzátartozó részvételével. A Vatikánban Cordes érsek úr, a Cor Unum pápai bizottság elnöke, fogadott minket. Látogatást tehettünk Bratinka József hazánk vatikáni nagykövetnél, a Fraknói villában.
A klub kapcsolatok is sikeresen működtek, Vojnár László – mint elnök – személyesen látta vendégül az RC St.Pölten elnökét és családját. Novemberben 6 fővel vettünk részt a Közép-kelet Európa Rotary Klub elnökök és tagok konferenciáján Prágában, ahol Forrai Tamás barátunkat a Világelnök kitüntette addigi tevékenységéért. A Hungarian Bridge program keretében – első ízben – 20 fő érkezett Szegedre júliusban. Minden klub ülésről Hírlevél készült.
Előadókat alaklomszerűen hívtunk, emlékezetes előadást tartott október 3-án Gyulai Endre püspök úr : „ Igazságosabb és testvériesebb világot „ címmel a Magyar Püspöki Kar körleveléről. 1997 júniusában szerveztük meg az első „Juniális”-t , (ötletgazda: Balogh Boldizsár) amely a rotary bál után a legtöbb bevételt biztosítja a klubnak. Ezen évzáró ünnepségen került átadásra a klub elnöki lánc a következő évi elnökünknek. Ez a hagyományt jelenleg is tartjuk.

1997/98 (Szabó Jószef) Első látogatásunkat tettük Cambridge-ben, az ottani rotary klub meghívására. A látogatásnak jó vízhangja volt, a város polgármestere is fogadott minket és vacsorát adott a tiszteletünkre. Az RC St. Pölten charter évfordulós meghívásának is eleget tettünk, és látogatást tettünk klubukban. Az év folyamán, meglátogattuk a Nobel díjas volt elnökünk, Szent-Györgyi Albert, szülőfaluját, ahol koszorút helyeztünk el a szobránál. (Joó Sándor) Zádori Esztert a Rotaract elnökét – klubuk elismert aktivitásának köszönhetően – meghívták az Európai. Stockholmi rotaract konferenciára. A district kormányzó először adott megbízást klubunknak egy rotary klub alapításra, amit Hódmezővásárhelyen teljesítettünk. Havass Zoltán, klubunk alapítási megbízottja, operatíven vett rész az alakuló klub munkájában. Az 1998 tavaszán rendezett hódmezővásárhelyi charter ünnepségen, szép számban vett részt tagságunk.
Ugyancsak sok klubtársunk vett részt az RC Szabadka áprilisi charter ünnepségén. Ettől a dátumtól datálódik az a sok éven keresztül fennálló, nem csak hivatalos rotary, hanem személyes emberi kapcsolat, ami jelenleg is meghatározza a két klub közötti viszonyt.

1998/99 (Zádori János) A társklubokkal való kapcsolatok ápolása különösen fontos volt tagságunk számára ebben a rotary évben, mivel a magyar rotary klubok alapítása rendkívül dinamikus volt. A hódmezővásárhelyi klub mellett közreműködtünk, a bajai, a kecskeméti, a Dunakeszi-i klubok alapításában, részint alapítóként, részint az adott városban dolgozó, vagy egyéb kapcsolatokkal rendelkező tagjaink helyi szervező munkája révén.
A Sankt Pölteni Rotary club ünnepségére szintén több tagunk utazott el februárban, de még jelentősebb volt klubunk életében a viszontlátogatásuk, amikor is 25 fős csapatukat láthattuk vendégül 3 napon keresztül otthonainkban és jól szervezett közös programokon.
Közös kirándulást szerveztünk Pozsony érintésével Prágába. Több mint 30 fő vett részt a párjával együtt a 4 napos úton. A közös élmények sokat erősítették a barátságot.
Klubunk szervezésének és támogatásának köszönhetően, egy szegedi diák nyert el az 1 éves Georgia-i egyetemi ösztöndíjat. Folytatódtak a hosszú utas külföldi csereprogramok, a 15-18 év közötti korosztály részére.
Az átlagos jelenlét sajnos csak 51% volt éves átlagban, melyet különösen a július – augusztusi hónapok 20-30%-os megjelenési aránya rontott le ilyen mértékben. Sajnos a statisztikát erősen rontotta néhány tagunk állandó hiányzása akiktől emiatt később meg is kellett válnunk.

1999/2000 (Kevei Béla) Rendezvényeink főként a klubon belőli és a klubok közötti barátság erősítését szolgálták. Sikeres, nagy létszámú kirándulást tettünk Villányba és környékére, valamint a soproni klubhoz is. Kihelyezett rotary üléseket szerveztünk, ahol Perjési József, Tóth László, Juhász János, Sztanó János barátaink látták vendégül a klubtagságot.
Stéhlik János festőművész tagunk életmű kiállításán, Benyik György teológia professzor tagunk ezüstmiséjén láttak vendégül bennünket. Megalapítottuk a Dunakeszi Rotary klubot, melynek alapításában személy szerint Bihari Vilmos és Kecskeméti Ferenc vállalt nagyobb feladatot. Nagy létszámmal vettünk részt charterükön, báljukon, juniális ünnepségükön.
Nemzetközi kapcsolatainkat a Cambridge-i, zombori és lugosi klubok rendezvényein való kölcsönös részvétellel erősítettük.
Cserediák hosszú utas program keretében 5 gyerek volt egy évet nálunk, tőlünk pedig 6 fiatal utazhatott ki a világ távoli országaiba ugyancsak egy tanévre. 3 hónapos diákcserében 1 gyerekünk utazott Argentínába és mi is 1 fiatalt fogadtunk onnan.
Intenzíven működött a rövid csereutas diákprogramunk is, 6 gyermeket küldtünk kűlföldre.
A GSE program keretében 5 fiatal szakembert láttunk vendégül USA Tenessee disztriktjéből.
A klubban elhangzott érdekes előadásokból csak néhányat említünk meg: Lékó Péter sakkról, Klonkai Gábor gazdasági fejlődésről, Borsodi Anikó drogkutatásról, Zdeborsky György bankrendszerről tartott beszámolót.

2000/01 (Havass Zoltán) Augusztus 31.-én, először, ökumenikus Isten tisztelettel nyitottuk a rotary évet, amit az Ópusztaszeri Nemzeti Park kápolnájában tartottunk meg. Ezt követően a szeri csárdában közös vacsora volt, feleségestől!
Ez év őszén és tavaszán két jó hangulatú kiránduláson vettünk részt Gemencen és Hortobágyon amit Nagy László és Sztanó János barátunk szervezett meg. Mind a két kiránduláson, a szabadkai klubból is voltak résztvevők.
Októberben az RC Hódmezővásárhellyel közösen vérvétellel egybekötött laboratóriumi vizsgálatot szerveztünk a hódmezővásárhelyi kórházban. Ez a közös akció, azóta hagyománnyá vált. A január 20.-án, a korábbi évektől eltérően nem a Forrásban, hanem a Tisza Szállóban rendeztük meg bálunkat. Klubunk életében először, districtünk kormányzója és a romániai kormányzóság governora, valamint 25 külföldi barátunk (Szerbiából és Romániából) is megjelent. A bálon résztvevő, romániai kormányzó, felvetette klubunk elnökénke, hogy alapítsanak egy rotary klubot, Erdély magyar nyelvterületén. A 10. alkalommal megrendezett bálon, ünnepi külsőségek között, a klub eddigi elnökei közösen – pezsgőspohárral a kézben – köszöntötték a nagyérdeműt.
Februárban Rotary Fórumot rendeztünk, ahová a város szellemi és gazdasági képviselőit invitáltuk meg. A Fórumon 3 előadás hangzott el (Berend Róbert, Bihari Vilmos és Havass Zoltán.) klubunkkal kapcsolatosan. Május hó folyamán, Dervarics Attila szervezésében egy francia-magyar bor bemutatót, kóstolással és bor árveréssel egybekötött rendezvényt tartottunk. Az árverésen befolyt összeget klubunk gyermekprojektjére ajánlották fel a borászok.
Rotary évünket az ásotthalmi Back Kápolnában zártuk, ahol Benyik György elect president
imája után, feleségeinkkel együtt, emléktáblát helyeztünk el a kápolna falán, begavári
Back Bernát, alapító elnökünk emlékére (Havass Zoltán).
3 klub tagunk részt vett a Palicsi szüreten, az RC Szabadka meghívására. Tagjaink az RC Szabadka „színeiben” kivették a részüket a pleskavica sütésben és annak árusításában, amelyből befolyt pénz összeget a szabadkai klub saját jótékonysági projektjeire fordította.
Ebben a rotary évben létrehoztunk egy regionalis, multinacionalis programot (Havass Zoltán) amelynek eredményeképpen kapcsolatfelvétel történt 3 ország (Románia, Jugoszlávia, Magyaroszág) egymáshoz közel levő városainak rotary klubjaival (Temesvár, Lugos, Arad, Szabadka, Hódmezővásárhely, Szeged). A hat klub megállapodott, hogy évi rendszerességgel, országonként 1-1 projektet szponzorálnak közösen. 2001 január 21.-én, Szegeden a regionalis, rotary együtt működés megállapodását, ünnepélyes körülmények között írta alá, a két disztrikt kormányzója és assisten kormányzója jelenlétében, az alapító hat klub elnöke. Az eseményen az országos és helyi, írott és elektromos sajtó munkatársai is részt vettek. Ezt követően a ceremónia ünnepi külsőségeihez is igazodó, elegánsan megrendezett ebéd következett a Forrásban. Másfél éves szünet után, újra szerveztük a Rotaract klubot, amiben Komáromi László és Szabó Gábor vette ki jelentősen a részét. Új arculattal, Heti Hírmondó címmel, jelentettük meg heti újságunkat, amelynek kialkításában nagy szerepe volt Forrai Tamásnak. Egy állandó vendége volt klub üléseinknek (aki később klubunk tagunk is lett) Szikra Mirkó, aki az RC Szabadka tagja, de áttelepült Szegedre, mivel itt volt vállalkozása.

2001/02 (Benyik György) Klubunk ez évi legjelentősebb eseménye volt a klubunk újjáalakulásának 10. évfordulója. Az ünnepi ülés a Városháza dísztermében volt, ahol elnöki köszöntő, a szegedi rotaryval kapcsolatos előadások, zenei műsor és a megjelent vendégek üdvözlő beszédei hangzottak el. Az ünnepi ülést követően, a klub tagjai a megjelent bel és külföldi vendégekkel közös munka ebédet vettek részt. Este 19 órai kezdettel dísz vacsorán vettünk részt a nagyérdemű vendégekkel közösen.
A 10. évfordulós charterre egy kiadvány/könyv jelent meg Benyik György szerkesztésében, amelyben klubunk tagjai rövid beszámolókban ismertették a rotary szellemiséggel való kapcsolatukat.
Tavasszal bajai kiránduláson vettek részt a klub tagjai. Az RC Hódmezővásárhely rendszeresen szervez miden év áprilisában egy jótékonysági jazz hangversenyt a város patinás szállójában, Fekete Sasban, amelyre rendszeresen minket is meghívnak. Klubunk most is képviseltette magát a város életében jelentős eseményen.
Klubunk tagjai jól sikerült kiránduláson vettek részt, St. Pöltenbe amit az alapító klubunk szervezett. Az általunk alapítandó kézdivásárhelyi rotary asztaltársaságot, elősegítendő a klub szervezését, két alkalommal is meglátogattuk ebben a rotary évben.
Aktívan vettünk részt az ifjusági csere programban, a „Hosszú utas program” keretében 5 cserediák érkezett hozzánk és 6 diákot küldtünk külföldre.
Klubunkból elsőként Forrai Tamás barátunk kapta meg a Paul Harris díjat, 2001-ben.

2002/03 (Jászay György) Az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban jó hangulatban eltöltött évadnyitót követően, még szeptemberben résztvettünk a Palicsi szüreten, ahol az RC Szabadka színeiben most is sütöttük és árultuk a pleskavicát, amelynek bevételét a szabadkai klub jótékonysági projektjeire fordítatott. Márciusban a Hódmezővásárhelyi Rotary Klub vendégei voltunk. Április 3.-án az ötszázéves Alsóvárosi templom és kolostor együttesben jártunk, ahol Didák testvér bemutatta a templomot és a szerzetesi életmódot. Vacsora meghívásukat úgy köszöntük meg, hogy pénzadományt adtunk a barátok által szervezett hontalanok étkeztetési programjához. A horgosi vadászházban voltunk vacsorán, ahol Ézsiás Robi meghívására a horgosi Bartók Béla Népművészeti Együttes tartott bemutató előadást. A vacsora végén anyagi hozzájárulásunkkal igyekeztünk a népi együttes további munkáját segíteni.
Néhány érdekesebb, nevezetesebb előadó által tartott előadás, mint pl. Kőbán Rita olimpiai bajnok, Didák testvér, ferences szerzetes, valamint Botka László polgármester tette színesebbé évi programunkat.
A disztikt kormányzó megbízta klubunkat mint alapító klubot ill. Havass Zoltánt mint alapítási megbízottat az RC Gyula létrehozásának elősegítésére, ahová több alkalommal is ellátogattunk, hogy a rotaris eszmét és a gyakorlati tudnivalókat ismertessük velük. Részt vettünk az általunk alapított RC Dunakeszi bálján, ahová Stéhlik János olajfestményét vittük ajándékba. Képviseltük a klubot Temesváron, a TMB munkamegbeszélésen és részt vettünk a szolnoki rotary ötletbörzén. A Rotaract segítségünkkel megszervezte a Magyarországon tanuló cserediákok hétvégéjét.
Az év során kétszer is teniszversenyt rendeztünk az Első Szegedi Lions Klubbal,
amelyet mindkét alkalommal megnyertük. Résztvettünk az RC Szabadka ötéves charter ünnepségen. Ellátogattunk a Szombathelyi Rotary Klub tízéves charter ünnepségére
Hat országból fogadtunk cserediákokat. Egy fő Dél-Afrikából, két fő USA-ból, l-l fő Thaiföld, Japán és Mexikóból. Hét magyar diák utazott egyéves, hosszú program keretében külföldre. Tekulics Péter barátunk megkapta az egészségügyben kapható legmagasabb elismerést, a Batthyányi-Strattmann László díjat.

2003/04 (Kovács Kornél) Augusztus 31.-én ökumenikus Isten tisztelettel nyitottuk a Rotary évet, amit az Ópusztaszeri Nemzeti Park kápolnájában tartottunk meg. A kirándulások területén a tavaszi idény hozott jelentős sikereket. Fulda-i Klubot Kevei Béla és Benyik Gyuri szervező munkájának köszönhetően látogattuk meg egy hangulatos kirándulás keretében.
A résztvevők számára emlékezetes az RC South Cambridge meghívására tett látogatásunk, amelynek szervezésében és a klubok közötti többéves kapcsolattartásban Forrai Tamásnak és Benyik Gyurinak volt kiemelkedő szerepe. A kirándulás egybe esett a Corpus Christi College 5oo éves fennállására rendezett ünnepséggel. Ez alkalomból rendezett díszvacsorán a patinás falak között a fővendégek számára kijelölt részen foglaltunk helyet. Fogadta a szegedi Rotary csapatot Cambridge polgármestere, bemutatták a városháza épületét, sok évszázados kegytárgyait és működését, tiszteletünkre az ott tartózkodásunk alatt magyar zászló lengett a városháza felett.
Októberben az RC Hódmezővásárhellyel közösen vérvétel volt az Erzsébet Kórházban és utána közös csülökvacsora Havass Zoli szervezésében.
Már csaknem hagyományosnak mondható volt a horgosi kirándulás amit Ézsiás Robi szervezett meg. A lelkes magyar tánccsoportnak ajándékokat és “csizmára valót” vittünk. Viszonzásként a csoport a juniálisunkon műsort adott.
Sztanó János barátunk az M5 főút melletti házának befelé tartó forgalom irányába néző oldalát ajánlotta fel a Rotary népszerűsítésére. Kovács Krisztián cége készítette el a nagyalakú táblát, amelyen a Szegedre érkező Rotarysták tájékozódhatnak a klubülés időpontjáról és helyszínéről. A világítást Kecskeméti Feri cége szerelte be.
Az általunk alapított Kézdivásárhelyi rotary klub charter ünnepségén, 8 fős delegációval vettünk részt.
Öt szegedi fiatal vett részt szervezésünkben külföldi hosszú csereúton és 8 rövid utas ösztöndíjat nyertek szegedi fiatalok. Külföldről a hosszú utas programban, három diák érkezett városunkba (USA, Mexikó, Dél-Afrika).
Juhász János alaposságának köszönhetően minden klubülésünktől jegyzőkönyvet vezetünk, ami alapján Nagypál Gyuri és Lampel Laci fotóival hetente megszerkesztjük a 3-4 oldalas, képekkel illusztrált Heti Hírmondó-t, aminek külső megjelenési formájának kialakításában sokat segített Bozsó Miklós.
Alapítóként működtünk közre az RC Kézdivásárhely születésénél valamint az Orosháza-i és Gyula-i Klub alapításánál. Juhász János, Havass Zoli, Pavuk Péter és Szabó Misi serénykedését kell ezzel kapcsolatban kiemelni.
Kiváló előadást hallottunk az Ágota Alapítvány munkájáról, akiknek további munkáját a klub egy nagyobb összeggel támogatta.
Rotary év legszomorúbb eseménye három barátunk elvesztéséhez kapcsolódik. Jászai Gyuri, Szikra Mirkó és Ledniczki Péter halála fájdalmas teherként nehezedik az RC Szeged közösségére.

2004/05 (Kecskeméti Ferenc) Szeptember 2-án, csütörtökön a Forrás Hotel kertjében családi összejövetellel nyitottuk meg a Rotary évet. Itt lehetőséget kaptak a hazaérkező cserediákok, hogy beszámoljanak az élményeikről. Szeptember 4-én részvettünk a szegedi halászléfőző versenyen. Klubunk három bográcsban főzött, két szegedi és egy bajai halászlét amelyek mindegyikének nagy sikere volt Az erdélyi barátaink meghívására klubunk kézdivásárhelyi kiránduláson vett részt.
Meglátogattuk Szerbiában a Rotary Club Nis-t, valamint Rotary Club Jagodina-t.
Felvettük a kapcsolatot a fiumei rotary klubbal és egy hosszabb távú kapcsolatot kiépítésében egyeztünk meg velük. Ennek eredményeképpen a klub meglátogatott bennünket és néhány kellemes napot töltöttünk együtt vidám hangulatban.
2005-ben, megvolt az RC Szentes-Csongrád alakuló charter ünnepsége. Az új klubnak mi voltunk az alapítói és Lakatos Jenő barátunk volt az alapítási megbízott.
Ezt követően mi mentünk külföldre, Prágába nagy sikerű kirándulást szerveztünk 55 fővel. (Farkas András) Ebben az évben 100 éves volt a Rotary mozgalom, amiről ünnepélyes megemlékezést tartottunk kihelyezett ülésünkön, a fehértói halászcsárdában. Ebben a rotary évben valósította meg klubunk, eddigi legnagyobb volumenű projektjét, a Dóm akadálymentesítését (Kecskeméti Ferenc) A projektben klubunkon kívül, de a mi szervezésünkben több szervezet, klubtársaink cégei, a disztrikt kormányzó, a TMB is részt vett.
Paul Harrs díjat kapott Tekulics Péter barátunk, aki sajnos személyesen már nem vehette át a világelnök kitüntetését, néhány héttel korábban elvesztettük. Újabb csapást kellett klubunknak elviselné, még az év őszén amikor Konen Péter is örökre eltávozott.

2005/06 (Bozsó Miklós) Szeptember 1-jén nyitó klubülésünket a Back Bernát kápolnánál tartottuk, ahol ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztünk meg a két év alatt elhunyt hat barátunkról. A kápolnán egy gránit táblát helyeztünk el, melyre halottaink nevét vésettük fel. (Bozsó Miklós) Ezzel hagyományt teremtettünk a halottaink történő megemlékezésre. Avatás után a Gyarmati Panzióban vacsoráztunk, melyet meghalt barátaink feleségei is megtisztelték jelenlétükkel.
2005 őszén két charteren is részt vettünk. Az első alkalommal október 20-án az RC Szeged-Tisza alapítási ünnepségén képviseltettük magunkat, majd pedig október 29-én az általunk alapított RC Gyula charterén vettünk részt.
Kihelyezett üléseink voltak ebben az évben a SZILÁNK Rt.-nél, Varga Gusztáv barátunk vállalkozásánál. Lakatos Jenő barátunk cégének, a FŐSZER-Elektroprofil Kft.-nek új központját is megtekintettük. Nagy Miklós barátunk vendégül látott bennünket a SZEGANA Kft. telephelyén, melyet megtisztelt jelenlétével kormányzónk Helmuth Ruediger Sholz Úr és felesége is!
Szeptember 17-én népes csapattal részt vettünk a Palicsi Szüreti Napokon. Október első napjaiban vendégül láttuk a fuldai RC Rhön Club népes csapatát. A vendégeket a Pick klubban vacsorával fogadtuk, majd másnap Juhász János ujszentiváni házának kertjében tartottunk a vendégekkel közösen egy kerti partit.
Októberben egy 15 fős szegedi fiatalokból álló delegáció indult el szervezésünkben Fiuméba az ottani rotary klub meglátogatására. Több külföldi vendégünk is volt ebben az évben, így T.Raja Rajan Indiából az RC Pamdicherry Port klub tagja, Balog László aki Indonéziából Jok Jakartábol jött. Gustav Notander Svédországbol érkezett hozzánk.
Ebben az évben 5 cserediák volt klubunknál. Február 4-én a mi klubunk szervezte a rotary klubok által cserediák programra jelölt dél-alföldi aspiránsok meghallgatást. Ezen öt szegedi fiatal sikeresen túljutott.
Érdekes előadás tartottak a Szegedi Tudományegyetem orvosprofesszorai: Túri Sándor prof, Füzesi Kristóf prof, és Petri András prof. Meglátgatta klubunkat Bogács Gábor szívsebész, aki az általa végzett szívátültetésről beszélt. Vendégünk volt többek között Barta József református lelkész Erdélyből, Bódi György a Szegedért Alapítvány titkára, és Dobi László ATIKÖVIZIG igazgatója.
2006 június 22-én nyílt meg a Bajusz Huba barátunk és Nagy Lajos ( RC Kézdivásárhely ) közös fotókiállítása, melyről több helyi és országos lap is beszámolt. Ebben az évben a klub tagjai közül Havass Zoltán Paul Harris díjat és Lakatos Jenő barátunk zafírokkal ékesített Paul Harris díjat kapott a világelnöktől.
A klub elnöke fontosnak tartotta, hogy más, a városban működő civil szervezetek ismerjék meg egymás munkáját. Ennek jegyében Rotaracton kívül a Lions Club elnökét, a Rotary Club Szeged-Tisza elnökét és a Soroptimist Club elnök-asszonyát valamint a Szegedért Alapítvány titkárát is meghívtuk klubülésünkre.
Sajnos a klubunk életét, újra gyász szomorította, 2005-ben elhunyt Zádori János barátunk, a klub egyik alapító tagja.

2006/07 (Lakatos Jenő) Az évet 2006 aug. 31-én a Szegedi Dóm altemplomában kezdtük. Az altemplom megtekintését és Kondé L. kanonok úr, valamint Markovics Zsolt főrabbi tagtársunk áldását, jókívánságait követően közös vacsorán szerveztünk a belvárosi plébánián..
A Back Bernát kápolnánál is megtartottuk a hagyományos megemlékező ünnepségünket.
Október 14-én a városháza dísztermében a társklubok tagjai, meghívott díszvendégek és családtagok részvételével tartottuk meg klubunk újra alakulásának 15. évfordulós ünnepségét. A városházi megemlékezést a Novotel szállodában Malek Andrea fellépésével, színvonalas műsoros és vacsoraest követte.
A TMB keretén belül a nemzetközi gyermektábort július 2-től rendeztük meg Sztanó János klubtársunk kitartó szervezésében, a rotaractos fiatalok közreműködésével. Az ápr. 27-29 én megtartott országos cserediák hétvége Hajdú Szabolcs tagtársunk szervező munkáját dicséri.
Sikeresen vettünk részt a szept. 4-én megtartott szegedi halfesztiválon.
A társklubokkal élő kapcsolatot tartunk fenn. Meghívásunkra több hazai és külföldi klub képviseltette magát jelentős rendezvényeinken ( charter, bál, juniális ). Tagtársaink látogatást tettek Szabadkán, részt vettek az RC Kézdivásárhely báli rendezvényén. Ezt az alkalmat kapcsoltuk össze, hogy Havas Zoltán vezetésével klubunk 5 tagja Csángóföldön meglátogatott több települést, ahol magyar nyelvet oktató iskolák működtek, hogy felmérjék, mivel tudnánk legjobban segíteni a magyar nyelvi képzést. Javaslatuk alapján a külsőrekecsini gyermekek háza projekt és a kósteleki iskola támogatása mellett döntött klubunk. A klubunk néhány tagja részt vette a Juhász János által szervezett pünkösdi csíksomlyói zarándok úton. TMB ülésekre júl.2-án Hódmezővásárhelyen és nov. 4-én Temesváron került sor
A TMB kapcsolatok fenntartásába Havass Zoltán, Lamper László, Farkas András és Ézsiás Róbert barátunk fektet sok energiát.
Klub-üléseinkre olyan jelentős személyiségeket sikerült külső előadóként meghívni, mint Kis Rigó László püspök úr, Botka László Szeged polgármestere és Pál József tiszteletbeli olasz konzul.
A korábbiaknál gyakrabban tartottunk tagtársainknál vacsorával egybekötött kihelyezett üléseket. Ezúton is köszönetet mondunk Benyik György, Varga Gusztáv, Varga Péter, Lednitczky András, Markovics Zsolt, Horváth C István tagtársainknak és 8 nyugdíjas barátunknak, akik a lehetőséget biztosították.
Igen gazdag volt klubunk kirándulási programja: -Esztergomban megtekintettük a Bazilika kincstárát, valamint a papi szeminárium felújított épületét. Ezután látogatást tettünk a Szuzuki gyárban, ahol a vezérigazgató helyettes adott tájékoztatást. Megtekinthettük a gyártási folyamatot is. Út közben hazafelé megtekintettük a zsámbéki templomot. (A fő szervezők elnökünk és Benyik Gyuri voltak.) Csongrád-Bokroson az együttes ülést az RC Szentes – Csongrád klubbal borkóstolóval és vacsorával kötöttük össze.
A római kirándulást Benyik Gyuri történelmi ismeretei és szakszerű idegenvezetése tette élvezetessé. A fuldai kirándulás az évek óta fennálló baráti kapcsolatok ápolása, melynek létrejötte és ápolása elsősorban Kevei Béla érdeme.
Az új 1911 District megalakulása nagy lehetőség, egyben kihívás a magyarországi RC klubok számára. Tagjaink márc. 8-10 én részt vettek a Miskolctapolcán megrendezett District Team és PETS/SETS szemináriumon. Assistant governorként Lakatos Jenő, egyéb tevékenységekben Joó Sándor és Hajdú Szabolcs barátunk jelentős munkát végzett az új District szervezésében.

2007/08 (Dervarics Attila) Évadnyitó ülésünket az Ásotthalmi étteremben tartottuk, miután előzőleg megemlékeztünk elhunyt rotarys barátainkról és emléktáblájukat megkoszorúztuk a Back Bernát kápolna falánál. Előzőleg, szeptember 1.-én, azonban a szegedi halfesztiválon, immáron hagyományos módon, klubunk is saját főzésű halászlével résztvett. Az eseményen vendégeink voltak a TMB ülés (román, szerb, magyar) résztvevői is.
Neves eseményben volt részünk, amikor az általunk alapított RC Kiskunhalas charter ünnepségén részt vettünk. Az mi klubunk volt az alapító klub, az alapító személy, a governor megbízása alapján, Lakatos J. A hagyományoknak megfelelően egy kis harangot és 100 ezer Ft-t adtunk ajándékba az új klubnak.
Szent-Györgyi Albert emlékév eseményein is részt vettünk. Az ünnepségsorozatban vállalt szerepéért Farkas András tagunk Szent-Györgyi Emlékérem elismerésben részesült a Szeged város részéről.
Önálló rotary disztriktünk első kormányzója, Kovács Imre, január elején látogatta meg klubunkat. A klubülés előtti vezetőségi ülésen képet kapott a klub működéséről, és a beszámolókból azt állapította meg, hogy nagyon jó eredménnyel dolgozik klubunk. Dicsérte a nagyon széles kört felölelő, humanitárius projektjeinket,
Wilfrid Wilkinson világelnök májusi, magyarországi látogatásán 12 tagunk vett részt a tiszteletére tartott fogadáson.
Klubunk feladata volt az ez évi PETS-SETS konferencia megszervezése A nagy létszámú rendezvény megszervezése és lebonyolítása klubunk feladata volt. Elévülhetetlen érdemei voltak a konferencia lebonyolításában Kevei Béla barátunknak, amit csak megerősített az a sok elismerést, amit a részt vevőktől kapott.
Igen gazdag évünk volt a nemzetközi együtt működés tekintetében:
TMB ülés volt Szegeden, a St. Pölteni klub 50 éves évfordulóján három klubtársunk vett részt (Benyik, Szabó és Zádori) A Palicsi Szüreten klubunk tagjai már hagyományos részt vevők, az RC Szeged, most is mint már előzőleg többször, halászlevet főzött, a szüreti kavalkádban. Házigazdái voltunk az évenként megrendezésre kerülő Szeged – Szabadka tenisztalálkozónak. Ismerkedő látogatást tettünk a nagyon hasonló adottságokkal rendelkező RC Újvidéknél (Dervarics, Ézsiás, Kevei). Az RC Újvidéki képviselői is viszont látogattak, Paja Apič és Petar Ulič személyében. Maching Grands keretében központi pénzre kívánnak pályázni és ebben szeretnék, ha szegedi klub együttműködne velük.
Ézsiás Róbert meghívta a klubot egy péntek délutáni horgosi kirándulásra. A délután a népzene, a néptánc és a báránysütés jegyében telt. A vacsorán jelen voltak az RC Palics tagjai is. Az RC Fiume meglátogatását, ugyancsak Ézsiás Róbert szervezte meg, 15 barátunk (feleségestől) vett rész a kiránduláson. A program része volt az RC Abbázia megalapításának charter ünnepsége.
Ebben az évben járt több alkalommal Kosteleken Juhász János barátunk, aki részben a rotary-ban, részben a saját baráti társaságában végzett lobizásának köszönhetően eltudta érni, hogy a Kosteleken (Gyimes) teljesen új alapokra helyezze a település gyermekinek magyar nyelvű oktatását, azáltal, hogy új közösségi házat, tanár lakást biztosított a falu számára.
Ebben az évben tartottuk első közös, rotary sí kirándulásunkat, Auffach-ban, ahol a síelés mellett több mint húsz résztvevő köszöntötte Ézsiás Róbert barátunkat aki belépett az „őszülő ötvenesek” táborába.
Változatos évünk volt a kihelyezett rotary ülések tekintetében, melyek nagyon változatos programot biztosítottak a klub tagjainak. Vendégül látták klubunkat: Hiezl József, Dervarics Attila, Lednitzky András, és Tóth László tagtársaink, részben otthonukban részben munkahelyükön. A „Köztetek élünk” program keretében Varga G. vendéglátónk érdekes beszámolóját hallgattuk meg14 napos élmény dús indiai utazásáról.
Érdekes kirándulást tettünk Hezl József szervezésében a Paksi Atomerőműben. Nagyon érdekes és hasznos bemutatás, ismertetés keretében ismerkedtünk a nukleárisenergia hasznosítással A program második felében – mint egy feszültség oldó programként, a „nukleáris szennyezést” a Vesztergomi pincészetben öblítettük le.
Ifjúsági programunk keretében hosszú utas programra (egy éves) két szegedi diákot küldtünk és két külföldi diákot pedig fogadtunk Szegeden.
A Szegedi Vizisportegyesület klubjában tartottuk a nyári szabadságos időszak előtti ülésünket. Az ülésen elhangzott az elnöki évértékelés. Az eseményen került átadásra Farkas András számára a Paul Harris díj.

2008/09 (Juhász János) A 2008-as év is az Ópusztaszeri Nemzeti parkban indult, majd szokásunkhoz híven szeptemberben ellátogattunk a Back kápolnához:
Sok meghívásunk volt a kihelyezett ülésekre így felsoroljuk vendéglátóinkat: Hiezl József, Juhász János, Varga Gusztáv, Benyik György, Nagy Miklós, Igási csárda hódmezővásárhelyi barátainkkal, Jójárt Ferenc, Kecskeméti Ferenc, Tóth László, Lakatos Jenő. A kihelyezett ülések egy jelentős részén a feleségek is rész vettek.
Kiránduláson vettünk részt Palicson a szüreti fesztiválon a szabadkai klub meghívására, Soltvadkertre látogattunk 10 fővel és egy háromnapos komáromi kirándulással zártuk a sorozatot.
A hagyományos rotary bált és juniálist, mint minden évben, most is megtartottuk.
Rotary rendezvényeink is elég színesek voltak elsőként a halászléfőző fesztivál amelyen a résztvevők száma megközelítette az 500 főt. A vendégek között voltak a kézdivásárhelyi klubból is vendégek. Az RC Kézdivásárhely klub tagjai igen aktívak voltak, mert ezen kívűl részt vettek mind a bálunkon, mind a juniálisunkon is.
November hó folyamán az országosan szervezett a „Jobb velünk a világ” c. rotary koncertre 70 handicapped gyermeket vittünk fel Budapestre a rotaractosok közreműködésével.
Az RC Temesvár részvételével az idén is megrendeztük a kishomoki gyermektábort.
Rotary Irodalmi Ösztöndíjhoz támogatóként csatlakoztunk.
Decemberben, klubunk küldöttsége részt vett a Bécsi Világelnöki Konferencián.
Az RC Fulda küldöttségét szeptemberben láttuk vendégül Szegeden.
2009 júniusában klubunk, küldöttséggel vett részt a kézdivásárhelyi juniálison .
Ebben az évben a cserediák programmunk sajnos nem volt túlzottan sikeres, mivel az általunk küldött 3 hosszú utas gyermek közül, kettő idő előtt hazajött.
Az előadások közül kiemelendő a három az olimpiai bajnok Janics Natasa, Vajda Attila és Varga Tamás látogatása, akik olimpiai élményeikről számoltak be.
Külön megemlítendő a kósteleki Gyermekek Háza megvétele és felújítása ami Juhász János nevéhez fűződik. Ez a projekt azért egyedi, mert nem a rotary klub bevételéből lett ez megvalósítva, hanem a rotary klub tagjai mint magánszemélyek adományoztak bizonyos pénzösszeget, valamint a rotary klubbal szimpatizáló és a projektet támogatni akaró magánszemélyek illetve szervezetek. A csángó-magyar kultúrát ápoló, és a magyar nyelvet oktató tanár házaspárnak megfelelő elhelyezést, lakást biztosít ez az ingatlan, ezen kívül lehetővé teszi a magyar nyelv oktatását, a magyar történelem, népművészet, néptánc megismertetését ill. megszerettetését, aminek mi magunk is többször tanui lehettünk a fiatalokkal való találkozásunk alkalmával, ill. előadásuk megtekintésével. A kosteleki ház felavatásán, klubunk tagjain kívül, jelen volt és Salamon Antal kosteleki plébános Úr kíséretében felszentelte az új épületet dr. Kis-Rigó László, szeged csanád megyei püspök.
A 2009 év igen gazdag volt rotary elismerés tekintetében, mert négyen kaptak Paul Hariss díjat, a rotary mozgalomban kifejtett eredményes munkájukért: Bozsó Miklós, Joó Sándor, Juhász János és Kevei Béla.

2009/10 (Mészáros Tamás) Ebben az évben is, immáron sokadszorra, nyitó ülésünket 2009. szeptember 10-én, Ópusztaszeren a Nemzeti Történelmi Emlékparkban tartottuk. Látogatást tettünk a két Rotary fánál, amit Benyik György és Jászay György elnökségének idején a Nemzeti Parkaban ültettünk el, majd megnéztük a Feszty-körképet.
A Forrás Hotel felújjítása miatt az éves klubülések helyszínét a Bajor Étterembe tettük át.
Kihelyezett üléseink közül említést érdemel: Varga Gusztáv barátunk jóvoltából az Üvegvár Étteremben tartott ülés,melyen a Szeged Tisza Rotary Club és Lions Club és a Rotaract Club tagjai is részt vettek, ezenkívül az immár hagyományossá vált szatymazi Postakocsi csárdában tartott disznótoros est (Vass Gy.) és a ifj. Zádori János tanyáján tartott nosztalgia vacsora.
Emlékezetes ülést tartottunk a DÉMÁSZ székházban, ahol Szabó Gábor akadémikus a tervezett szegedi Lézerközpontról tartott előadást és a REÖK Palotában ahol Bátyai Edina a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója és Botka László polgármester tartott előadást.
2010 január 23-án tartottuk egyik legjelentősebb rendezvényünket, a Rotary Jótékonysági Bálat. A kitűnő hangulatú bálon sztárvendégünk volt Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán.
A hagyományos juniális rendezvényünket a felújított Forrás Hotelben tartottuk. Sztárvendégünk az erdélyi díva, Dancs Annamari volt. A jótékonysági est bevételének nagy részét a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei árvízkárosultaknak jutattuk el.
A Nemzetközi Tiszai Halfesztiválon vendégül láttuk a fiumei és cambridge-i barátainkat is, akik szintén bemutatták hal főző tudományukat. Szeptemberben a vajdasági magyarkanizsai klub charterén és a palicsi jótékonysági szüreten is részt vettünk.
Szeptember felavattuk a csángó projekt keretében megvalósult kűlsőrekecsini „Gyermekek házá”-t, amely ünnepségen a klubunkon kívül részt vettek a projektet támogató erdélyi klubok, néhány magyar és külföldi civil szervezet képviselői, valamint a ház berendezésének finanszírozását magára vállaló magyar rotary kormányzóság. Klubunk magával vitt egy réztáblát, amire Szent-Györgyi Albert neve volt felírva, amit az egyik, róla elnevezett, tanteremben fognak elhelyezni. Ellátogattunk Kostelekre, részt vettünk a falu szüreti mulatságán.
Az év folyamán a szekszárdi borvidékre szerveztünk jó hangulatú kirándulást. Vendéglátóink az RC Szekszárd kitett magáért és a városnézés után két pincészetbe is borkóstolás várt ránk.
Januárban Darvasi László író tartott érdekes vendégelőadást klubunkban, aki a Virágzabálók című klasszikus nagyregényért 2009-ben elnyerte a Rotary Irodalmi Díjat. Februárban Pintér Sándor professzor úr volt vendégünk, aki egy fontos mozgalmat, a koraszülöttek mentését és szállítását indította be Szegeden.
Az RC Szeged Tisza klubbal való szorosabb együttműködés reményében, találkozott a két klub vezetése.

2010/11 rotary évre klubunk elnökének megválasztott Tóth László barátunkat, hazánk nagykövetévé nevezték ki Bosznia Hercegovinába, ezért új klub elnököt kellett választanunk.

Dr. Havass Zoltán